Петък 20, Септември 2019г.

НАРЕДБА № 11 ОТ 28.03.2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

 

 ІV клас

Човекът и обществото – 09 май 2019 г., начало 10,00 часа

Човекът и природата – 10 май 2019 г., начало 10,00 часа

Български език и литература – 14 май 2019 г., начало 10,00 часа

 Математика – 16 май 2019 г., начало 10,00 часа

 VІІ клас  

Български език и литература – 17 юни 2019 г., начало 09,00 часа

Математика – 19 юни 2019 г., начало 09,00 часа

 

Сподели: